KOMPLETNÍ TERAPIE

Kompletní terapií je soubor úkonů jejichž postupná aplikace vede ke zmírnění nebo k definitivnímu řešení obtíží klienta.

VŽDY JE NUTNÉ KONZULTOVAT ZDRAVOTNÍ STAV ČI JEHO ZMĚNY PŘI OBJEDNÁVÁNÍ PROCEDURY NEBO PŘED SJEDNANÝM TERMÍNEM, ABY BYLO MOŽNÉ ZHODNOTIT VHODNOST APLIKACE PROCEDURY!

 

Co vás tedy v rámci této terapie čeká?

Pohovor, anamnéza  

S každým klientem je sepsána anamnéza - zdravotní dotazník. Je velmi důležité zjistit zdravotní anamnézu z minulosti, aktuální stav a brát ohled i na budoucnost (u žen například plánování těhotenství, obecně plánované zákroky a pod.) Dotazník je dále průběžně doplňován i během dalších setkání s klientem.

Diagnostika pohybového aparátu  

Klient se svlékne do prádla a je u něj postupně posuzováno postavení jednotlivých částí těla a jejich vzájemná návaznost na sebe a propojení v jeden celek - tělo. Pomocí testů může být rovněž hodnocen  stav svalstva v jednotlivých segmentech. Vizuálně je hodnocen stav svalstva, jsou vyhledávány různé disbalance a patologie na těle. Pro pozdější srovnání je pořizován fotografický záznam.

Procedury   Na základě anamnézy a na základě výsledku diagnostiky pohybového aparátu jsou doporučeny a  následně provedeny vhodné procedury (masáže, měkké techniky, elektrostimulace a pod.) Klient je uložen na lehátko a polohován do relaxovaného stavu ve kterém mají jednotlivé procedury největší účinek na danou část těla či na tělo jako celek.
Cvičení  

Uvolňovací a relaxační procedury působící na svalovou tkáň jsou doplňovány cíleným protahovacím cvičením, které má za úkol působit na úpony a fascie jednotlivých svalů či svalových skupin.

Doporučení, vyhodnocení   Na závěr klient obdrží doporučení o prevenci (cvičení, další doplňující procedury, vhodná pohybová aktivita). Je rovněž stanovena prognóza (předpokládaný vývoj).

V úvodu další schůzky je zjišťována zpětná vazba na funkčnost předaných doporučení, je doplněna anamnéza (zdravotní dotazník)

Následující schůzka   V úvodu schůzky je zjišťována zpětná vazba na funkčnost předaných doporučení na předchozí schůzce, je doplněna anamnéza (zdravotní dotazník), je vyhodnocen vývoj stavu (prognóza - zda se stav vyvíjí dle předpokladu).

Jedna terapie (tj. výše popsaný soubor úkonů) trvá 90 - 120 minut. Čas je orientační, odvíjí se od stavu klienta.

Zpět na hlavní stranu