DYNAMICKÁ

NEUROMUSKULÁRNÍ

STABILIZACE

DNS - "dynamická neuromuskulární stabilizace" je rehabilitační metoda prof. Pavla Koláře z FN Motol používaná po celém světě, postavená na odpozorování vertikalizace miminek během prvních 13ti měsíců života.

Metodou DNS tedy brzy po příchodu na svět prošel prakticky každý z nás. Jde o něco zcela přirozeného v souladu se základními principy a programy řízení klidu a pohybu. Náš mozek tyto programy řízení postury (postoje v klidu) a pohybu v sobě stále má uloženo, chcete-li naprogramováno a cvičení DNS tyto programy oslovuje. Proto je toto cvičení tak účinné.

Každý dospělý člověk již jednou vývojem centrální nervové soustavy prošel, ale během života, ať už při práci, sportu nebo v běžném životě se naučil jiný stereotyp provádění určitých pohybů a jejich opakováním se vše děje již automaticky a často chybně. Dochází tak k decentraci kloubů, nesprávnému zapojení svalů do pohybového řetězce a vzniku následných potíží.

Základem DNS je nastavení správné trupové stabilizace (jinak sagitální stabilizace) pomocí zapojení hlubokého stabilizačního systému páteře. Sagitální stabilizace je základním předpokladem pro kvalitní funkci končetin. Pokud není trupová stabilizace optimálně zapojována, není vytvořena kvalitní opora pro provedení pohybů v horních a dolních končetinách. Dochází tím k přetěžování páteře a kloubů a je jen otázkou času, kdy dojde ke vzniku obtíží funkčních a později i strukturálních (osteofyty, artrotické změny, výhřezy plotének atd.).

 Sagitální stabilizaci zajišťují svaly:

  • bránice (diaphragma)

  • svaly pánevního dna (diaphragma pelvis)

  • krátké svaly v hluboké vrstvě podél páteře (mm. multifidi)

  • příčný sval břišní (m. transversus abdominis)

Metoda DNS využívá všech možných výhodných a přirozených poloh, od lehu na zádech a na břiše, vzpor, přes šikmý sed, vysoký sed, nízký klek, vysoký klek, tripod, dřep, až konečně do polohy stoje a volné chůze. U sportovců lze využít i zaujímání sportovních pozic a pozic pro generování mimořádné tělesné síly s dynamickými pohybovými přechody.

Pokud Vás např. bolí záda či klouby, je to často způsobeno tím, že většinu dne používáme pouze vyšších vývojových poloh, tj. sedu, stoje a chůze, kdy se velice snadno klouby decentrují a celý pohybový systém se tak lehce rozhodí z rovnováhy. Neboť musíme ohlídat ve stoji ale i v pohybu množství segmentů (hlavně kloubů) v centrovaných pozicích, což je poměrně dost náročné. Profesor Kolář používá jeden příměr. Představte si, že voda kape celý den na jedno místo, pak stačí toto místo pouze vytřít. Pokud ale voda kape na toto místo několik let, pak na daném místě (i pokud je to beton) bude důlek. Pokud tedy sedíme či se pohybujeme s klouby v decentrovaných pozicích den, budeme v závěru dne patrně unavení. Pokud se ale budeme v decentrovaných pozicích pohybovat roky, naše tělo se tomuto vzoru přizpůsobí, vznikne vyosení částí páteře, vzniknou svalové nerovnováhy a následkem toho bolesti či jiné zdravotní komplikace.

Metodou DNS učíme tělo a mozek znovu vytvořit si správné programy pro řízení postury a pohybu. Tyto korekce si poté přenesete zpět do sedu, stoje či chůze a bolesti způsobené vadnými vzory postupně vymizí. Píši „postupně“. Vzpomeňte na příměr s kapající vodou. Aby se důlek po kapající vodě opravil na hladkou plochu, chce i to nějaký čas. DNS vědomě vrací klienty do nižších vývojových poloh po vzoru miminek, Aktivujete svaly, o kterých nevíte, že je máte, zlepšíte řízení vašeho pohybu a postury z CNS (centrální nervové soustavy).

Často se hovoří o tom, že mají lidé povolené či nezpevněné břicho. Ovšem jde o hodně laické vidění situace. Většinou nejde o to, že by byla oblast břicha nějak výrazně slabá, ale o to, že mozek (CNS) není schopen správně koordinovat, zapojit do funkce celou řadu svalů v této oblasti, bránici, pánevní dno, příčný břišní sval šikmé břišní svaly a další. Naopak u sportovců se často setkáváme s přetíženým přímým břišním svalem (takzvaný pekáč buchet) a nefunkčními šikmými břišními svaly.

V metodě DNS jsou jako hlavní cíle:

  • nastavit a udržet neutrální pozici a centraci všech kloubů a vytvořit tak předpoklady k preventivní ochraně, ale i mimořádně rychlému hojení (autoreparaci) již vzniklých potíží

  • vytvořit svalovou rovnováhu protilehlých a přidružených svalových skupin

  • optimalizovat použitou sílu tak aby byl pohyb prováděn ekonomickou silou

  • využívá podkorových programů, které jsou geneticky determinovány a mění je

Metoda DNS nebyla vymyšlena člověkem, ale odpozorována od miminek, které nikdy neudělají chybu v zacentrování svých kloubů, když zaujímají jednotlivé vertikalizační pozice. Tímto se DNS zásadně liší od metod jiných, které popisují správné držení těla. DNS je vhodné pro každého, kdo se potřebuje naučit hluboce rozumět svému tělu v klidu i v pohybu, vnímat své tělo nebo jakkoliv uzdravit pohybový aparát, zejména páteř a velké klouby.

Zpět na hlavní stranu