Aktuálně je možné se domluvit pouze na individuálním cvičení. Skupinové lekce neprobíhají.  
Rekondiční cvičení

Lekce jsou sestaveny z prvků čerpajících z různých metod pro uvolnění (relaxaci), nápravu a posílení svalových skupin. Jsou využívány prvky Medical jogy, Bossu, DNS (dynamické neuromuskulární stabilizace) a dalších. Jedná se o pomalou formu cvičení.

Informace a rezervace na telefonu 724 202 576.

 

Rehabilitační cvičení

Cvičení je aplikováno individuálně, tj. není zařazováno v rámci skupinových lekcí, ale pouze v rámci individuálních terapií. Nedílnou součástí cvičení je zjištění anamnézy (vyplnění zdravotního dotazníku) a diagnostika pohybového aparátu. Na základě anamnézy a výsledku diagnostiky je zvolena konkrétní metoda nebo druh cvičení. Cvičení klient provádí za asistence terapeuta, následně jsou klientovi doporučeny konkrétní cviky, které může opakovat doma.

TRX® Medicine

TRX® Medicine je rekondičním cvičením, zaměřeném na aktivaci svalů jádra, na postupné vyrovnání svalových disbalancí a celkově odstranění potíží s pohybovým aparátem. Individuální přístup ke každému klientovi během celé lekce umožňuje klást důraz na správné provedení cviku. Cvičení napomůže klientům lépe pochopit funkci jednotlivých částí těla, svalových skupin i jednotlivých svalů.

Při cviční je využíváno i jiných cvičebních pomůcek jako je bosu, overball a další. Dále jsou v rámci lekcí aplikovány cviky pro aktivaci různých svalových skupin bez použití cvičebních pomůcek.

TRX® Medicine je určeno všem věkovým kategoriím a lidem na všech úrovních výkonnosti.

TRX®

TRX: Total-Body Resistance Exercise  - (Cviky pro zatížení celého těla) Suspension Training (Závěsný trénink).

Tato koncepce je naprosto odlišná od tradičního posilování na strojích, které se zaměřuje na izolované svaly. Posouvá se směrem k integrovanému přístupu: k vyrovnanosti, koordinaci a flexibilitě.Posilovací cvičení ve statických pozicích může fungovat pro zvětšení velikosti dané svalové skupiny, ale nevyžaduje dostatečnou neuromuskulární koordinaci, která je nutná pro nastavení optimálního posilování a optimální výkonnosti.

Techniky závěsného cvičení jsou připraveny tak, aby bylo zapojeno celé tělo jako jednotný koordinovaný systém. Závěsné cvičení na TRX® systému je další velký vývojový krok při funkčním výkonnostním cvičení.  Malými změnami v nastavení těla, se můžeme zaměřit na specifickou cílovou oblast každého sportovce či klienta a velice individuálním způsobem pracovat na fyzických limitech.

Zdroj: trxsystem.cz

Zpět na hlavní stranu