KDO JSEM

Aleš Melka

Masér pro oblast zdravotnictví

 

MOTTO

"Buďte tak dobří, aby vás ostatní nemohli ignorovat!"

"Slabý ten, kdo ztratil v sebe víru. Malý ten, kdo má jen malý cíl."

Co uznávám: pracovitost, schopnost dotahovat věci do konce...

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ

Probojoval jsem se s Mobilními masážemi Prostějov do finále soutěže Živnostník roku 2016 Olomouckého kraje a postoupil tak mezi deset nejlepších živnostníků Olomouckého kraje pro rok 2016.
ZÍSKANÉ KVALIFIKACE

Zdravotnický masér - kvalifikace z oblastí: somatologie, patologie, psychologie, fyzikální léčba, ortopedie, traumatologie, hygiena, první pomoc a masáže

Sportovní masér - kvalifikace pro oblasti sportovních a relaxačních masáží

Rekvalifikace pro obor Sportovní masér

Odborné vzdělání v konceptu DNS. Dynamická Neuromuskulární Stabilizace je diagnostický a terapeutický koncept široce využitelný především ve fyzioterapii a příbuzných oborech medicínské praxe. Využívá znalostí klíčových principů chování lidské motoriky, které jsou vyjádřením řídící funkce centrálního nervového systému (CNS). 

Odborné vzdělání zaměřené na diagnostiku a rehabilitaci zranění vzniklých při sportu a následnou reatletizaci (návrat k původní zátěži)

Zaměření na práci s imobilním klientem.

Základní techniky Shiatsu masáže

Zdravotník - kvalifikace jako zdravotník sportovních a zotavovacích akcí s mezinárodní platností
Zdravotní tělesná výchova - kvalifikace pro použití měkkých technik a technik uvolňovacích, protahovacích, stabilizačních a nápravných cvičení
Reflexní masáž a tejpování zad - kvalifikace pro provedení masáže zad reflexní metodou a aplikace kinesiotejpu.

Měkké techniky - kvalifikace pro použití měkkých technik a aplikace kinesiotejpu
Funkční stabilizace lopatek - kvalifikace zahrnující diagnostiku pohybového aparátu, svalové testy a nápravná cvičení pro daný segment

Reflexologie - kvalifikace pro použití reflexní masáže se zaměřením na plosky nohou

Spinning Clinic Instruktor - kvalifikace pro vedení fitness lekcí spinningu

TRX Instruktor - kvalifikace pro vedení fitness lekcí TRX

OSTATNÍ DOKUMENTY

Výpis z živnostenského rejstříku

Provozní řád

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje v Prostějově
JAZYKY: Angličtina
SPORTOVNÍ A JINÉ AKTIVITY

Extrémní cyklistika (finisher závodu 1000 miles adventure),

MTB a silniční cyklistika, snow biking,

přístrojové potápění (10 let praxe),

praxe v rámci speleopotápěčské přípravy ČSS,

běh, motorový paragliding, otužování, zahrada...

Zpět na hlavní stranu